Styrsystem - Total Control

Marknadens mest energieffektiva styrsystem, sparar upp till 60% i strömförbrukning.

• Komplett styrsystem för Press, Valsmatare, Verktygskontroller, Bandsmörjning, Skyttelkörning, Riktverk och Haspel mm.
• Produktionsuppföljning genom ”Production Online”
• Kameraövervakning.
• Smarta utkastarkontroller.
• Mkt enkelt handhavande.

√ Styrsystemet kan appliceras på vilken valsmatare som helst.
√ Installationer till fasta priser.

Funktioner

• Räknare: Totalräknare, förvalsräknare, total körorder och manuellräknare. Frammatningskontroller.
• Utkastarkontroller
• Utgångar till utblås.
• Utgångar för t.ex.cylinderrörelse.
• Utgångar till bandsmörjning.
• Ingång för presskraftskontroll.
• Bandslutskontroll.
• Ingång för bandkontroll mellan matare och press.
• Utgång för skrotutmatare. Utgång för transportörer mm. Dessa utgångar stängs av automatiskt 1 minut efter att pressen stannat. Analog utgång att styra pressens hastighet, lagras för resp. verktyg. 0-10V. Drifttimer som registrerar totala drifttiden samt totala stilleståndstiden. Teach-in programmering. Maximeringsmodul. Pressens gamla styrsystem tas bort helt.

Fler smarta funktioner

Kameraövervakning
Inspelning av de senaste 30 sekundernas produktion. Vid larm slutar inspelningen. Operatören kan sedan se inspelningen på skärmen.
Production Online
Uppföljning av produktionsdata via ert interna nätverk eller via internet. Stilleståndstidsmätning, larmtidsmätning, maximerad produktionstidsmätning mm.
TEACH-IN programmering
Ett nytt kör-program byggs upp mycket snabbt.
Synkron frammatning
Med pressens hastighet medför alltid mjuk frammatningshastighet utan onödiga ryck i bandloopen.
Smarta utkastarkontroller
Kontakta oss för mer info! Ökar produktiviteten upp till 30%.
Maximeringsmodul
Mäter hur fort pressen kan köra utan att få stopp i t.ex. en utkastarkontroll. Varningslampa lyser om processen inte är maximerad. När funktionen är aktiverad sker maximeringen, hastighetsökningen av pressen helt automatiskt.
CO² optimerat styrsystem
Styrsystemet innehåller en rad energisparande funktioner. Total besparing upp till 60%.