CE-märkning

Vi kan hjälpa er med CE-märkning av maskinlinjer.

Alla tjänster

Utbildning

Uppgradering

CE-märkning

ce-märkning

CE-märkning av maskinlinjer

Vi kan hjälpa er med CE-märkning av maskinlinjer.

Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

För många produkter behövs en CE-märkning för att få säljas inom Europeiska unionen (EU). Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Det är EU som beslutar om vilka produkter som ska CE-märkas och för en del produkter måste du ta hänsyn till flera krav i EU-lagstiftningen. Dessa krav anges antingen i EU-direktiv, som överförs till svenska regler genom så kallat införlivande, eller i EU-förordningar som är direkt tillämpliga i medlemsländerna.

Vi tar fram en riskanalys, åtgärdar eventuella risker genom t.ex. montering av skydd, utbyte av styrsystem mm.

Kontakta oss idag för hjälp med CE-märkning!

ce-märkning

CE-märkning av maskinlinjer

Vi kan hjälpa er med CE-märkning av maskinlinjer.

Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

För många produkter behövs en CE-märkning för att få säljas inom Europeiska unionen (EU). Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Det är EU som beslutar om vilka produkter som ska CE-märkas och för en del produkter måste du ta hänsyn till flera krav i EU-lagstiftningen. Dessa krav anges antingen i EU-direktiv, som överförs till svenska regler genom så kallat införlivande, eller i EU-förordningar som är direkt tillämpliga i medlemsländerna.

Vi tar fram en riskanalys, åtgärdar eventuella risker genom t.ex. montering av skydd, utbyte av styrsystem mm.

ce-märkning

CE-märkning av maskinlinjer

Vi kan hjälpa er med CE-märkning av maskinlinjer.

Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

För många produkter behövs en CE-märkning för att få säljas inom Europeiska unionen (EU). Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Det är EU som beslutar om vilka produkter som ska CE-märkas och för en del produkter måste du ta hänsyn till flera krav i EU-lagstiftningen. Dessa krav anges antingen i EU-direktiv, som överförs till svenska regler genom så kallat införlivande, eller i EU-förordningar som är direkt tillämpliga i medlemsländerna.

Vi tar fram en riskanalys, åtgärdar eventuella risker genom t.ex. montering av skydd, utbyte av styrsystem mm.

Kontakta oss idag för hjälp med CE-märkning!

Kontakta oss idag för hjälp med CE-märkning!

Fler tjänster

sv_SESvenska